2019-01-03

Instrukcja korzstania z BIP

Struktura strony.

 

 Strona Biuletynu dzieli sie na dwa obszary:

 

 1.  Obszar nagłówka zawiera:

a) nazwę podmiotu udostępniającego informacje,

b) logo BIP, będące odnośnikiem do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej

(http://www.bip.gov.pl)

c) moduł wyszukujący

2.  Obszar menu (z lewej strony) zawiera :

a) link "strona główna"

      - znajdujemy tutaj adres, oraz dane teleadresowe podmiotu

 

      b) linki "Menu użytkownika"

- są tu umieszczone następujące treści:

· Status prawny

· Organizacja

· Dokumenty przedszkola (statut, regulaminy, procedury)

· Przedmiot działalności i kompetencje

· Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i kompetencje

· Struktura własnościowa

· Budżet

· Tryb działania

· Sposób załatwiania spraw

· Dzieci

· Rekrutacja

· Opłaty

· Zamówienia publiczne

· Przetargi, oferty pracy

· Instrukcje korzystania z BIP

· Redakcja

· Klauzula informacyjna RODO

Aby wyszukać informacje, należy wpisać w okno wyszukiwarki (znajdującej się w górnej części każdej strony Biuletynu) wyraz bądź frazę i kliknąć  „szukaj”. Wtedy system przeszukuje wszystkie pola. Dlatego też w wynikach wyszukiwania może pojawić się wiele pozycji.  Linki poza menu. Są to odsyłacze, które można znaleźć, jako podkreślone fragmenty tekstu. Zawierają one informacje umieszczone w plikach do pobrania.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się